Adresgegevens

Adresgegevens

Torenkerk Gapinge Dorpsstraat 25
  4352 AB Gapinge
   
Kleine Kerk Veere Kapellestraat 27
  4351 AL  Veere
   Contactgegevens:
 
Gapinge  Zie Veere
  E-mail scriba Gapinge
   
Veere Vacant
  E-mail scriba VeerePredikant:
 
PG Veere en Ds. J. Droogsma                      
Gapinge E-mail dominee Droogsma
   

terug