Dominee Jouke Droogsma

Dominee Jouke Droogsma
Op 9 september 2018 is Jouke Droogsma officieel de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeenten Gapinge en Veere geworden.
 
Wie is Jouke Droogsma?
Ondertussen ben ik al weer een jaar verbonden aan de Protestantse gemeenten van Gapinge en Veere en het begint over en weer aardig te wennen. Langzamerhand kun je de gemeenten wat in kaart brengen en ook iets van jezelf laten zien in de verschillende onderdelen van het kerk-zijn in onze gemeenten. We hebben veel activiteiten waarbij we proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken. Voor de wat oudere gemeenten zijn het wat meer de traditionele vormen waar je soms een leuke verassende draai aan kunt geven waardoor mensen weer aan het denken worden gezet. Daarnaast proberen we ook de jongere generaties bij de kerk te betrekken. Hierbij moeten we toch wel behoorlijk aan de bak. Zo organiseren we voor de jongsten de Kerk op Schoot dienst, voor de groep daarboven Kindernevendienst en Basiscatechese. Bij deze activiteiten is er gelukkig behoorlijk wat deelname maar de leeftijd daarboven zullen we dit komende seizoen meer proberen aan te spreken en we hopen dat we ze voor bepaalde activiteiten warm kunnen maken. Het is mooi om als predikant bij dat soort activiteiten betrokken te zijn.
Daarnaast vind ik ook het Pastoraat een belangrijk onderdeel van mijn werk. Hierbij ligt de nadruk op de ouderen, m.n. ook de ouderen in Nieuw Sandenburg. Dit is behoorlijk arbeidsintensief maar het geeft veel energie en wat kun je veel leren van oudere mensen.
Kortom, ik heb het gevoel dat we als gemeenten en predikant wel aardig bij elkaar passen en beide ook open staan voor mensen buiten de kerkmuren en ook daar proberen we activiteiten voor te organiseren. Daarin zit ook een hele ontwikkeling en het is mooi om ook daar onderdeel van te zijn.
 
terug