Adresgegevens

Adresgegevens
Torenkerk Gapinge Dorpsstraat 25
  4352 AB Gapinge
   
Kleine Kerk Veere Kapellestraat 27
  4351 AL  Veere
   Contactgegevens:
 
Gapinge  Zie Veere
   
Veere Sylvia van Dam Merrett
 Predikant:
 
PG Veere en Ds. J. Droogsma                      
Gapinge
   
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
 
30 mei 10:00 Gez. dienst Torenkerk Gapinge (Hemelvaart)
    dhr. R. Fluit
2 juni 10.00 Gez. dienst Torenkerk Gapinge
    mw. ds. L. Don
9 juni 10.00 Gez. dienst Kleine Kerk Veere (Pinksteren)
    ds. J. Droogsma, bevestiging en afscheid ambtsdragers
9 juni 14.30 Nieuw Sandenburgh (Pinksteren)
    dhr. K. Simons
16 juni 10.30 Gez. dienst Torenkerk Gapinge (Openluchtdienst)
    ds. J. Droogsma
23 juni 10.00 Gez. dienst Kleine Kerk Veere (Doopdienst)
    ds. J. Droogsma
    m.m.v. Cantorij
23 juni 14.30 Nieuw Sandenburgh
    dhr. H. Soeting
30 juni 10.00 Gez. dienst Torenkerk Gapinge
    ds. G. Klein
7 juli 10.00 Gez. dienst Kleine Kerk Veere
    ds. Ch. Weijs
7 juli  14.30 Nieuw Sandenburgh
    mw. J. Blankenstijn
 
Samenwerking

Samenwerking

De Protestante gemeenten te Gapinge en Veere vormen een combinatiegemeente.

Dat betekent dat zij samen één predikant hebben. Daarnaast werken de beide gemeenten op veel manieren samen. 

Via gemeente informatie avonden, het kerkblad en deze website informeren wij u over de ontwikkelingen binnen deze samenwerking.

Ontwikkelingen samenwerking PG Gapinge & Veere

 
Verhuur gebouwen Verhuur gebouwen
De Kleine Kerk en de Korenmaat in Veere als ook de Torenkerk in Gapinge kunnen gehuurd worden voor; concerten, lezingen, familiefeesten, huwelijken en begrafenissen.

Klik voor meer info hieronder:

Kleine Kerk & de Korenmaat, Veere  |  Torenkerk, Gapinge