Een veelkleurig mozaïek Een veelkleurig mozaïek
De Protestante gemeenten van Gapinge en Veere vormen een zogenaamde combinatiegemeente. Dat betekent dat zij samen één predikant hebben en dat  de beide gemeenten op veel manieren samenwerken.

Wij geloven dat bij God iedereen welkom is zoals hij of zij is. Daarom willen wij een open gemeente zijn, die mensen niet in een hokje plaatst, maar ruimte geeft, zodat zij in onze gemeente en met onze gemeente hun geloof mogen beleven.

In onze gemeente is iedereen van harte welkom in de eigenheid van zijn of haar persoon. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij ons.

De meeste diensten worden gezamenlijk gehouden in een van de kerkgebouwen van Gapinge of Veere.

De kerkenraden van Gapinge en Veere vergaderen gezamenlijk en apart.

Met het oog op de toekomst wordt er voortdurend gekeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
 

De Protestante gemeenten te Gapinge en Veere maken beide deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland

terug