Een veelkleurig mozaïek Een veelkleurig mozaïek
De Protestante gemeenten van Gapinge en Veere vormen een zogenaamde combinatiegemeente. Dat betekent dat zij samen één predikant hebben en dat  de beide gemeenten op veel manieren samenwerken.

Met een zekere regelmaat (zoals bijv. op feestdagen, tijdens de viering van de maaltijd van de Heer of op de jaarlijkse startzondag) worden er gezamenlijke diensten gehouden in een van de kerkgebouwen van Gapinge of Veere. 

De beide kerkenraden van Gapinge en Veere vergaderen elk nog apart. Wel zijn er meerdere keren per jaar gezamenlijke vergaderingen van de dagelijkse besturen van beide gemeenten. En ook worden er gezamenlijke bezinningsavonden georganiseerd voor de beide kerkenraden.

Met het oog op de toekomst wordt er voortdurend gekeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
 

De Protestante gemeenten te Gapinge en Veere maken beide deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland

terug